Roheline Ruum OÜ on asutatud 2003.a kevadel.
Tegevusaladeks on puude hooldus ja raie ning haljasalade rajamine ja hooldus.
Oleme rajanud eraaedu, lastemänguväljakuid, ühiskondlikke haljasalasid, rekonstrueerinud ajaloolisi parke, teostanud linnahaljasalade aastaringset hooldust ning hooldanud linnapuid.

Meie jaoks on tähtis kliendi rahulolu, eeskätt püüame seda saavutada kvaliteediga.