Puude hooldus:
  • Puude, põõsaste ja püsikute istutamine
  • Puude raie linnatingimustes (nt. tänavad, siseõued, kalmistud)
  • Puude sanitaar-, kujundus- ja noorenduslõikuse teostamine
  • Puude toestamine
  • Kändude freesimine

Haljasalade rajamine:
  • Maapinna planeerimine
  • Muru rajamine
  • Kõnniteede ja platside ehitamine
  • Võrk- ja lipptarade ehitamine
Puude hooldust teostame nii korvtõstukiga kui ka köietehnikatega.
Puude hooldust viivad läbi koolitatud arboristid, võimalikud riskid on maandatud vastutuskindlustusega.
Meil on 24m töökõrguse ja 14m horisontaalulatusega OMME 24000 MG korvtõstuk.